За да върнете продукта си, трябва да изпратите имейл на order@ulapop.com

Транспортните разходи са безплатни

Прибиране на разходите за връщане на вашия артикул е безплатно.

Ако получите възстановяване, разходите за връщане на товари ще бъдат приспаднати от възстановяването. 

В зависимост от това къде живеете, времето, което може да отнеме на вашия обмен продукт, може да варира от 5 до 15 работни дни.

Всички транспортни услуги са проследими и застраховани.